Smittebeskyttelse og smittebekæmpelse

 forside

 

Forside

Medlemskab

Medlemsfordele

Kontakt Pelsdyrrådgivningen.dk

Rådgivningsindex

Akut sygdom
 
Foredrag

Links

Priser

 

e-mail

 Smittebeskyttelse / smittebegrænsning og håndhygiejne. Du kan selv gøre en forskel !

Du kan selv gøre mere mod spredning af multiresistente bakterier ( MRSA ) ?  

Falkekasse til beskyttelse mod stære på farmen

Stære som smittekilde. Smittebeskyttelse med net. ( 2005 )

Kampagne om handleplan for MRSA i svinebesætninger 050117

Smittebeskyttelse ! Kan vi ( dyrlæger ) også gøre det bedre ?


Overdækning af møddingen er også smittebeskyttelse

Kan hånddesinfektion beskytte mod plasmacytose ? 

Smittebeskyttelse: Rene hænder = raske dyr  ! 

Nem smittebeskyttelse af foderet i fodermaskinen

Smittebeskyttelse, den simple udgave  
 
Kan vi gøre smittebeskyttelsen endnu bedre i 2012  

Containeroverdækning som smittebegrænsning 

Forslag til smittebegrænsning  


Desinfektion af Transportkasser 

Biosecurity   Sådan kan du smittebeskytte din farm

Smittebeskyttelsesforanstaltninger.

Ny smittebeskyttelsestiltag fra DPA.

Smitterisiko og stokerfyr

Fluer som smitterisiko

Rotter som smitterisiko

Brugt materiel som smitterisiko

Smitterisiko: Se om vilde mink

Om indhegning af farme. Hjørner og fangarme

Plasmacytosebeskyttelse: Ingen hvalpenet på taget !

Møddingen skal kalkes og overdækkes straks et pelsdyrhold konstateres smittet med plasmacytose.

Efter d. 1.aug.2004 skal alle møddinger og markstakke overdækkes

Plasmacytosebeskyttelse: Flytning af mink, flytteattester, egen sommerfarm