Obligatorisk

Sundhedsrådgivning

 

 

Forside

Medlemskab

Medlemsfordele

Kontakt Pelsdyrrådgivningen.dk

Rådgivningsindex

Akut sygdom
 
Foredrag

Links

Priser 


e-mail

Den ny aftale om obligatoriske sundhedsrådgivning i minkfarme trådte i kraft d.1. april 2011. Den erstatter den frivillige sundhedsrådgivningsaftale som Pelsdyrrådgivningen.dk har tilbudt og arbejdet med siden 2004. 

14. okt. 2020: COVID-19 medfører, at Fødevarestyrelsen dispenserer for de lovpligtige sundhedsrådgivningsbesøg i perioden 1. sept. til 31. okt. 2020 og i perioden 1. dec. 2020 til 1. marts 2021. De fysiske besøg skal erstattes af telefon-konsultationer. Dyrlægen skal efterfølgenende fremsende en skriftlig rapport.

Dispensation for fysiske rådgivningsbesøg af 14. okt 2020

Vejledning om rådgivningsbesøg som telefonkonsultation

 

Bekendtgørelse nr. 1650 af 18/12/18 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Forslag til optimering af hvalpeoverlevelse 2020 ( 170420 )

 Vejledning om hegnskontrol i minkfarme og velfærdskontrol i
besætninger med pelsdyr.
 
Revideret maj 2016

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2020

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2020

Dødsfaldsregistrering af hvalpe april-juni 2020

Journal for medicinregistrering version 2.0

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2019

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2019

Dødsfaldsregistrering hvalpe kalender april-juni 2019 

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2018

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2018

Dødsfaldsregistrering hvalpe kalender april-juni 2018 

Politianmeldelse af minkavler for overtrædelse lovgivningen

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2017

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2017

Dødsfaldsregistrering hvalpe kalender april-juni 2017

Ny tilmeldingsprocedure for minkpasser-kursus juli 2016

Hvilke nyansatte skal ikke på minkpasserkursus

Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme nr. 1510 af 10/12/2015  

Rapport for FVST medicinkontrol 2014

Medicinjournal

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2016

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2016  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2016 

Aflivning af mink, kompetencebevis sidste frist forenklet ordning d. 8. dec. 2015 

Forslag til optimering af hvalpesæson 2015

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2015

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2015  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2015  

 
Fødevarestyrelsens vejledning til velfærdskontrol i pelsdyrfarme jan. 2014

Nystartede farme skal have 5 sundhedsrådgivningsbesøg det 1. år 

Optimering af hvalpeoverlevelse 

Forslag til optimering af hvalpesæson 2014  

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2014 

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2014  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2014  

Branchekode for god farmpraksis på minkfarme 

( Branchekode, udgave godkendt af FVST d. 30/6-2011. Kilde KF´s hjemmeside d. 091213 )

Mink skal have både rør og hylde fra 1. juli 2014

Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme nr. 1207 af 14/12/2012 ( Historisk )

Forslag til optimering af hvalpesæson 2013 

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr nr. 1302 af 17/12/2012

Pelsdyrrådgivningen.dk´s vejledning vedr. aflivning af pelsdyr 

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2013 

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2013  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2013  

Ændring af Katastrofehjælpsordning og vaccinationsstrategi  

Fødevarestyrelsens indskærpelse om brug af antibiotikaen: Fluorokinolon

Attest for medarbejder med ansvar for minkfarm 

Attest for medarbejder beskæftiget med pasning af levende mink 

Vedr. Fødevarestyrelsens rejseholds kontrolbesøg 2012 

Uddannelseskrav til driftsledere, herunder undtagelser 

Bekendtgørelse nr. 1289 af 20/12/2011 om krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme ( Historisk )

Farm-procedurer: fravænning -pelsning

Farm-procedurer: marts-april  

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2012  

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2012  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2012    

Ændring af bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

I forbindelse med det 1. obligatoriske sundhedsrådgivningsbesøg skal der undervises i:

  1. Smittebeskyttelse
  2. Håndtering af mink med sår Beslutningstræ

    Håndtering af mink med sår

  3. Burindretning og Redekassestørrelser
  4. Lovpligtige optegnelser

Oxytocin må ikke udleveres eller ordineres til brug i minkbesætninger

Miljøstyrelsens liste over godkendte bekæmpelsesmidler

Om dyreejeres medicinanvendelse til dyr, herunder kursus

Dødsfaldsregistrering kalender 1. halvår 2011  

Dødsfaldsregistrering kalender 2. halvår 2011  

Dødsfaldsregistrering hvalpe april-juni 2011 

Statusrapport på velfærdsbesøgene i 2010

Redekassefodring og halm på redekassen  

Regler om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr (Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/2010 )

Op med kvaliteten så man kan se den  

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr nr. 583 af 06/06/2007 Historisk

Tjek på farmen, et tip   

Krav om selektion for temperament, skema  

Fodring efter ædelyst i implantationen giver flere hvalpe  

Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme

Regler om udlevering af medicin  (Bekendtgørelse nr. 482 af 29/05/2007 )

080107 Ny Pelsdyrbekendtgørelse  

100507 Ændring af Pelsdyrbekendtgørelse 

Pelsdyrrådgivningen.dk's bemærkninger til bekendtgørelsen

Hvalperesultat opgørelsesskema

Offentlig velfærdskontrol

Udleveringsregler for gift til aflivning af pelsdyr  

Om indhegning af farme. Hjørner og fangarme

Registrering af landmænd der anvender tilsætningsstoffer, fx vitaminer