Samling af lovgivning på pelsdyr-området

Ufuldstændig samling !

 

 

Forside

Medlemskab

Medlemsfordele

Kontakt Pelsdyrrådgivningen.dk

Rådgivningsindex

Akut sygdom
 
Foredrag

Links

Priser 

e-mail

 

Fødevarestyrelsens vejledning til velfærdskontrol januar 2014

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 af 13/12/2006: Bekendtgørelsen omfatter regler vedr. etablering, udvidelse, ændring, indretning og drift af farme med kødædende pelsdyr. Udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr nr. 1734 af 22/12/2006: Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på dyr, der hovedsagelig holdes med henblik på produktion af pels ( pelsdyr ). Reglerne er udstedt i medfør af dyreværnsloven.