Samling af lovgivning på pelsdyr-området

Ufuldstændig samling !

 

 

Forside

Medlemskab

Medlemsfordele

Kontakt Pelsdyrrådgivningen.dk

Rådgivningsindex

Akut sygdom
 
Foredrag

Links

Priser 

e-mail

Fødevarestyrelsens vejledning til velfærdkontrol januar 2016

Fødevarestyrelsens vejledning til velfærdskontrol januar 2014  ( Historisk / erstattet )

Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr nr. 707 af 18/07/2000

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 760 af 30/07/2019

( Husdyrgødningsbekendtgørelsen )

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 af 13/12/2006: Bekendtgørelsen omfatter regler vedr. etablering, udvidelse, ændring, indretning og drift af farme med kødædende pelsdyr. Udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven ( Historisk / erstattet )

Bekendgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme nr.1422 af 03/12/2015

( Ophæver bek. nr 265 af 15/01/2006 )

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr nr. 1553 af 11/12/2015 ( erstatter 1734 )

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr nr. 1734 af 22/12/2006: Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på dyr, der hovedsagelig holdes med henblik på produktion af pels ( pelsdyr ). Reglerne er udstedt i medfør af dyreværnsloven. ( Historisk / erstattet af 1553 af 11/12/2015 )