Dyrevelfærd

 forside

 

 

Forside

Medlemskab

Medlemsfordele

Kontakt Pelsdyrrådgivningen.dk

Rådgivningsindex

Akut sygdom
 
Foredrag

Links

Priser


e-mail

  Om hylder og rør fra Fødevarestyrelsens kontrolvejledning 2014

 " DE TI BUD" på pelsdyrfarmen 

Sygeafdeling og dyrevelfærd

Begrænsning af stereotypi ved fyldstoffer til minkfoder

Handlingsplan vedrørende udvikling af minkproduktionen (14. marts 2003), udarbejdet af Dyrenes beskyttelse og Dansk Pelsdyravlerforening

Dyrenes beskyttelse har en hjemmeside med sager som de kalder "dyreværnssager" Kig på siden

Lovgivning:

Pelsdyrbekendtgørelsen nr. 1734 af 22. dec. 2006

Ny sammenskrevet dyreværnslov LBK. nr. 1343 af 04/12/2007 ( 100108 )

Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr:  BEK nr. 707 af 18-07-2000

Justitsministeriets udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1. marts 2004